Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Poslední aktualizace: [3.6.2024]
Tyto zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie“) upravují způsob, jakým [AIESEC Česká republika]] zapsaná jako registrovaná ve federálním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5848 a se sídlem AIESEC Česká republika, Hráského 1910/11, 148 00 Praha-Chodov („AIESEC“, „my“, „nás“ nebo „náš“) jako správce údajů zpracovává (shromažďuje, používá, uchovává a zveřejňuje) vaše osobní údaje ve vztahu k [www.aiesec.cz/www.nastaz. webové stránky („Stránky“) a v souvislosti se službami, které prostřednictvím těchto Stránek poskytujeme. Pokud jde o jakékoli jiné webové stránky přidružené k AIESEC, podívejte se na jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů. Při čtení našich zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie mějte na paměti, že se vztahují na všechny služby AIESEC dostupné na našich stránkách, pokud není uvedeno jinak.

Podívejte se prosím na následující definice, které budou v dokumentu použity:
„Aktivní uživatel“: Uživatel, který dokončil svůj profil a přihlásil se na web v posledních 6 měsících, nebo uživatel, který využívá Exchange Experience.
„Zákazníci“: uživatelé, kteří se zaregistrují a/nebo najdou příležitost a přejdou na výměnu prostřednictvím naší platformy.
„Výměna zkušeností“: Služba, která je nabízena na platformě. Sociální nebo profesionální pracovní zkušenost v organizaci poskytovatele příležitostí.
„Členové“: všechny osoby, které (dobrovolně) pracují pro nebo jménem AIESEC.
„Výpisy příležitostí“: Zveřejnění a popis příležitosti, o kterou se může uživatel ucházet o Exchange Experience.
„Poskytovatelé příležitostí“: Organizace a další třetí strany, které nabízejí výměnu zkušeností na naší platformě.
„Partneři“: uživatelé, kteří nabízejí příležitosti na naší platformě.
„Platforma“: naše platforma na Stránkách, na které se může uživatel zaregistrovat jako Poskytovatel příležitostí, Zákazník nebo Člen za účelem nabízení příležitostí nebo zapojení do nich.
„Předvolby profilu“: Sekce Předvolby pod
https://aiesec.org/profile/preferences [https://www.aiesec.cz/], kde uživatel spravuje souhlas s použitím osobních údajů.
„Recenze“: Veřejná recenze o Exchange Experience, která zahrnuje hodnocení na stupnici od 1 do 10 („Hodnocení“).
„Uživatel“: všichni uživatelé platformy, jak poskytovatelé příležitostí, tak zákazníci.
V rozsahu, v jakém zpracováváme osobní údaje fyzických osob nacházejících se v Evropském hospodářském prostoru a ve Spojeném království v souvislosti s nabídkou zboží nebo služeb těmto osobám nebo sledováním jejich chování, obsahují tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie informace, které je třeba předávány těmto jednotlivcům v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále jen „EU GDPR“) platným v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a jak je zachováno v zákonech Spojeného království v návaznosti na Evropskou unii (odstoupení) zákon z roku 2018 („UK GDPR“ a společně s EU GDPR „GDPR“). Pro účely článku 27 EU GDPR je naším zástupcem v Evropské unii Stichting Aiesec International (Rijn 12 85272491BG 's- Gravenhage, Nizozemsko). Pro účely článku 27 britského GDPR je naším zástupcem ve Spojeném království A.I.E.S.E.C. (U.K.) LIMITED (Allia Future Business Centre, 18-20 London Lane, Londýn, Anglie, E8 3PR; dataprotection@aiesec.co.uk).
1. Informace, které shromažďujeme
Naše platforma má za cíl propojit poskytovatele příležitostí s členy a aktivními uživateli v kontextu výměnných zkušeností. Naše platforma je přístupná prostřednictvím našich stránek. Existují tři obecné kategorie toho, jak shromažďujeme informace o našich členech, zákaznících, partnerech a návštěvnících našich stránek.
1.1 Informace, které nám poskytnete
Shromažďujeme informace, které s námi sdílíte, když používáte platformu AIESEC.
Informace o účtu. Když si zaregistrujete účet AIESEC, požadujeme určité informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země bydliště a
datum narození.
Profilové informace. Abychom mohli používat určité funkce v rámci platformy AIESEC, můžeme vás také požádat o vyplnění profilu, který může zahrnovat vaše dovednosti a kvalifikaci, odborné činnosti, osobní údaje, akademický učební plán, odbornou přiměřenost, odborné zkušenosti, členství v odborných komisích, informace o aktuálním zaměstnání. , obrazové nahrávky a pohlaví. Pro podporu při vyřizování víz můžeme vyžadovat kopii pasu. Citlivé údaje, které nejsou nutné pro vízový proces (jako jsou čísla národního sociálního pojištění), budou začerněny. Jako aktivní uživatel se můžete obrátit na poskytovatele příležitostí prostřednictvím svého profilu. Ve výchozím nastavení bude váš veřejný profil anonymní. Pokud jste aktivní uživatel, můžete souhlasit s zahrnutím určitých částí vašeho profilu (jako je váš profilový obrázek, křestní jméno a kvalifikace) jako součást vaší veřejné profilové stránky, aby byla veřejně viditelná pro ostatní a umožnili poskytovatelům příležitostí, aby se na vás obrátili přímo . Můžete se přihlásit aktivací viditelnosti profilu POP v předvolbách profilu. Můžete mít možnost vás odvolat souhlas kdykoli deaktivací v předvolbách profilu.
Informace o platbě. Shromažďujeme vaše finanční údaje (jako je váš bankovní účet nebo informace o kreditní kartě), když používáte platební služby ke zpracování plateb.
Komunikace s AIESEC a dalšími uživateli. Když komunikujete s AIESEC nebo používáte platformu AIESEC ke komunikaci s jinými uživateli, shromažďujeme informace o čase a datu vaší komunikace, abychom prozkoumali a získali přehled o tom, jak naši uživatelé používají komunikační funkci, a abychom zjistili, zda nějaké otevřené dotazy nebyly následoval AIESEC. Naše platforma nabízí funkci chatu pro účely komunikace, která je zabezpečena naším poskytovatelem služeb Amazon Webs. Přístup do databáze mají pouze vybraní zaměstnanci AIESEC International a našeho IT dodavatele Commutatus. Funkce chatu zahrnuje více konverzací, které mohou zahrnovat více lidí: zástupce partnerů a zástupce AIESEC, pokud je jejich účast nutná k zajištění, správě a/nebo zpracování aplikace. AIESEC zajišťuje, že vždy víte, kdo je součástí konverzace. Všechny zprávy jsou na úrovni databáze zabezpečeny šifrováním.
Jiná informace. Můžete se jinak rozhodnout, že nám poskytnete informace, když vyplníte formulář, provedete vyhledávání, aktualizujete nebo přidáte informace do svého účtu AIESEC, odpovídáte na průzkumy, posíláte příspěvky do komunitních fór, účastníte se propagačních akcí, e-mailujete nám nebo používáte jiné funkce AIESEC. Plošina.
1.2 Informace, které automaticky shromažďujeme z vašeho používání platformy AIESEC
Když používáte platformu AIESEC, shromažďujeme informace o službách, které používáte, a o tom, jak je používáte.

Informace o použití. Shromažďujeme informace o vašich interakcích s platformou AIESEC, jako jsou stránky nebo jiný obsah, který si prohlížíte, vaše vyhledávání v seznamech příležitostí, aplikace, které jste odeslali, a další akce na platformě AIESEC.
Informace o poloze. Když používáte určité funkce platformy AIESEC, můžeme shromažďovat různé typy informací o vaší IP adrese (jako je vaše poloha).
Log Data. Automaticky shromažďujeme informace z protokolu, když používáte platformu AIESEC, i když jste si nevytvořili účet AIESEC nebo jste se nepřihlásili. Tyto informace zahrnují mimo jiné: podrobnosti o tom, jak jste platformu AIESEC používali (včetně odkazů na aplikace třetích stran ), IP adresa, časy přístupu, informace o hardwaru a softwaru, informace o zařízení, informace o událostech zařízení (např. pády, typ prohlížeče) a stránka, kterou jste si prohlíželi nebo se kterou jste se zabývali před nebo po použití platformy AIESEC.
Informace o transakci. Shromažďujeme informace související s vašimi transakcemi na platformě AIESEC, včetně data a času, účtovaných částek a dalších souvisejících podrobností o transakcích.
Soubory cookie a podobné technologie. Používáme soubory cookie a další podobné technologie, jako jsou webové majáky, pixely a mobilní identifikátory, kterým podléháme, pokud to není nezbytně nutné pro provoz našich webových stránek, získání vašeho souhlasu před shromažďováním informací prostřednictvím souborů cookie uložených ve vašem koncovém zařízení a informací získaných z vašeho koncové zařízení. S výhradou stejné kvalifikace můžeme také našim partnerům povolit používat tyto sledovací technologie na platformě AIESEC nebo zapojit ostatní, aby sledovali vaše chování naším jménem. Výkonové a/nebo marketingové cookies můžete zakázat pomocí ovládacího panelu Cookies. Alternativně můžete zakázat používání souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Signál HTTP hlavičky „Do Not Track“ však nebude fungovat. Další informace o používání souborů cookie naleznete v odstavci 9 těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.
1.3 Informace, které shromažďujeme od třetích stran
Shromažďujeme informace, které o vás ostatní poskytují, když používají platformu AIESEC, nebo získáváme informace z jiných zdrojů a kombinujeme je s informacemi, které shromažďujeme prostřednictvím platformy AIESEC.
Služby třetích stran. Pokud propojíte, připojíte nebo se přihlásíte ke svému účtu AIESEC se službou třetí strany (např. Facebook, LinkedIn), služba třetí strany nám může zasílat informace, jako je vaše registrace a informace o profilu z této služby. Tyto informace se liší a jsou řízeny danou službou nebo podle vašeho oprávnění prostřednictvím vašeho nastavení ochrany osobních údajů v dané službě.
2. Jak používáme informace, které shromažďujeme
2.1 Účely a právní důvody zpracování
Vaše osobní údaje používáme pouze pro následující účely nebo účely s nimi kompatibilní a v souladu s následujícími právními základy GDPR (právní základ uvedený v horní části každého sloupce platí pro účely uvedené v tomto sloupci):
USILOVAT
LEGITIMNÍ
ZÁJEM
(Zpracování údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů uvedených níže)
SOUHLAS
(Souhlasili jste s příslušným zpracováním údajů)
SMLUVNÍ ZÁVAZEK/UŽIVATELSKÁ DOHODA
(Zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na požádá subjekt údajů před uzavřením smlouvy)

Používáme vaše jméno
Používáme váš účet e-mailovou adresu pro naši

informace k vytvoření aktivity přímého marketingu


účet AIESEC
(pouze (i) pro Aktivní uživatele, kteří si zakoupili podobnou službu, kterou oslovujeme elektronickou komunikací, (ii) pro kohokoli, koho oslovíme jinak než elektronickou komunikací, a (iii) pro fyzické osoby zastupující Partnery nebo potenciální Partnery) - je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme při marketingu našich služeb.

Používáme vaše přihlašovací údaje
Používáme vaše použití
Používáme váš kontakt
údaje, které vám to umožní
informace (o
podrobnosti (jméno a email
přistupovat a používat
používání naší platformy) pro náš statistický průzkum – je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při získávání přehledu o našem trhu
adresa) pro přímé
marketingové účely prostřednictvím elektronické komunikace (pro
jiní než aktivní uživatelé, kteří si od nás zakoupili podobné služby, a jednotlivci zastupující partnery nebo potenciální partnery)
Platforma AIESEC.Používáme váš kontakt
podrobnosti a informace, které nahrajete do svého profilu pro naši správu uživatelů
a informace o účtu
administrace (viz
1.1) - je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při zajišťování a zlepšování kvality, bezpečnosti a funkčnosti naší služby
Používáme váš profil
informace, kterým je poskytnout
uživatelé POP
Prozkoumat stránku kandidátů (viz 1.1)
Používáme platby a transakce
informace k nošení
z naší platby
služby
Profilové informace používáme k provádění našich služeb, jako je výměna zkušeností
Používáme vaše použití
informace a Log
informace k rozvoji našich
služby a stránky, pro
například k přizpůsobení nebo jinému přizpůsobení
zkušenosti mezi
další věci, pořadí
výsledky vyhledávání nebo zobrazení
uváděné příležitosti
na základě vašeho vyhledávání,
historie aplikací a
preference a na
provozovat, chránit, zlepšovat a optimalizovat platformu a zkušenosti AIESEC,
jako například vystupováním
analýzy a provádění průzkumů frekvence používání našich funkcí – je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při zajišťování a zlepšování kvality, bezpečnosti a funkčnosti naší služby
Shromažďujeme a používáme obrázky uživatelů v jejich profilu k jejich zobrazení poskytovatelům příležitostí
Používáme váš kontakt
podrobnosti poskytnout
služby zákazníkům
Používáme váš kontakt
detaily a
Sdělení
informace k
komunikovat s vámi
(například poslat vám
servis nebo podporu
zprávy, jako např
aktualizace, bezpečnostní upozornění,
a oznámení o účtu) - je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při zajišťování a zlepšování kvality, bezpečnosti a funkčnosti naší služby
Sbíráme následující
informace prostřednictvím
používání webových stránek a
(trvalé) soubory cookie, které nám pomáhají zlepšovat naše produkty a výkon, jako například:
zda jste a
opakujícího se uživatele a zda
jste sledováni službou Google Analytics na webových stránkách.
K vaší identifikaci a poskytování vízových služeb používáme kopii vašeho pasu (zajistíme, aby vaše číslo sociálního zabezpečení bylo začerněno)
Používáme váš kontakt
podrobnosti, informace o profilu,
uživatelská data a další
osobní údaje, které od vás máme, abychom mohli vyřešit případné spory s kterýmkoli z našich
Uživatelé a prosadit naše
dohody s třetími
strany (např
prosazovat naše podmínky &


Používáme soubory cookie a
sledovací technologie
shromažďovat informace, které vám ukážu
reklamy, které jsou
pro vás relevantnější.
K poskytování našich služeb jsme
zobrazit věk, národnost
a profesionální
zkušenosti potenciálním poskytovatelům příležitostí k předvedení vašeho profilu
Podmínky, Platby
Podmínky a další zásady) – je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při uplatňování našich zákonných práv


Používáme váš kontakt
podrobnosti a profil
informace pravidelně
kontrolovat naše vlastní operace
s vnitřním
nezávislý orgán. My
náhodně vyberte ExchangeZkušenosti, které byly
doručena na platformě a kontaktujte naše zákazníky, abyste si to ověřili
Informace
zdokumentováno na našem


Platforma odráží to, co se skutečně stalo – je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při zajišťování a zlepšování kvality, bezpečnosti a funkčnosti naší služby


Uzavření nebo plnění smlouvy s Partnerem - je to nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při uzavírání a plnění smluv s Partnery a zlepšování kvality, bezpečnosti a funkčnosti naší služby
Pro generování statistických informací, včetně informací o vaší poloze
informace – jsou nezbytné pro účely námi sledovaných oprávněných zájmů při získávání přehledu o našem trhu
chránit a bránit naše práva a podle potřeby pomáhat orgánům činným v trestním řízení – je to nezbytné pro účely legitimace

Zájmy, které sledujeme při uplatňování našich zákonných práv a/nebo oprávněných zájmů sledovaných orgány činnými v trestním řízení

3. Sdílení a zveřejnění
3.1 Sdílení mezi poskytovateli příležitostí a účastníky burzy
Abychom vám usnadnili proces podávání žádostí, sdílíme vaše údaje s ostatními uživateli takto:
Když jako účastník burzy žádáte o příležitost, určité (profilové) informace (jako je kopie vašeho pasu, vaše fotografie, finanční identifikační údaje, údaje týkající se vašich profesních aktivit, osobní údaje, akademické osnovy, odborná přiměřenost, odborná praxe, členství v odborných komisích a aktuální informace o zaměstnání) o vás sdílíme s poskytovatelem příležitostí, včetně vašeho celého jména a vaší kvalifikace.
Když jako poskytovatel příležitostí zveřejníte svůj seznam příležitostí, určité informace se sdílejí s uživateli, aby předvedli vaši příležitost a organizaci.
Když jako poskytovatel příležitosti přijmete přihlášku ke své příležitosti, určité informace jsou sdíleny s účastníkem burzy, aby se usnadnil další proces.
Vaše fakturační a platební údaje nesdílíme s ostatními uživateli.
3.2 Profily, seznamy příležitostí a další veřejné informace [Následující text je třeba upravit podle informací, které shromažďujete, např.]
Platforma aplikací umožňuje publikovat informace, které jsou viditelné pro vybrané skupiny uživatelů. Například:
Ve výchozím nastavení bude váš veřejný profil anonymní. Pokud jste aktivním uživatelem, můžete souhlasit s zahrnutím určitých částí svého profilu (jako je váš profilový obrázek, křestní jméno a kvalifikace) jako součást vaší veřejné profilové stránky, aby byla veřejně viditelná pro ostatní a umožnili poskytovatelům příležitostí, aby se na vás obrátili přímo. Můžete se přihlásit aktivací viditelnosti profilu POP v předvolbách profilu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že jej deaktivujete v Předvolbách profilu.
Výpisy příležitostí jsou veřejně viditelné a obsahují informace, jako jsou požadavky nebo podrobnosti o zkušenostech s výměnou, popis nabídky příležitostí, dostupnost kalendáře a jakékoli další informace, které se poskytovatel příležitostí rozhodne sdílet.
Po dokončení Exchange Experience účastníci burzy píší recenze a hodnotí příležitost. Recenze jsou součástí vaší profilové stránky Opportunity Listings.
Pokud odešlete obsah ve veřejném fóru nebo příspěvku na sociálních sítích nebo použijete podobnou funkci na platformě AIESEC, bude tento obsah veřejně viditelný.
Informace, které veřejně sdílíte na platformě AIESEC, lze indexovat prostřednictvím vyhledávačů třetích stran. V některých případech můžete tuto funkci zrušit v nastavení účtu. Pokud změníte nastavení nebo veřejně přístupný obsah, tyto vyhledávače nemusí aktualizovat své databáze. Nekontrolujeme praktiky vyhledávačů třetích stran a mohou používat mezipaměti obsahující vaše zastaralé informace.
3.3 Poskytovatelé služeb
K poskytování služeb souvisejících s platformou AIESEC využíváme různé poskytovatele služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé IT služeb (tj. Commutatus, Intercom a Postmark), konzultanti a poskytovatelé platebních služeb. Poskytovatelé služeb nám mohou například pomoci poskytovat služby zákazníkům, reklamní nebo platební služby. Tito poskytovatelé mají omezený přístup k vašim informacím a pouze v případě, že je to nutné k provedení těchto úkolů naším jménem.
3.3.1 Nastejnelodi
AIESEC v České republice jako poskytovatel účetních služeb pro rozvoj a zlepšování svých stránek. Zaměstnanci společnosti Commutatus jako takoví mají přístup k našim uživatelským informacím na úrovni databáze, aby mohli plnit své pracovní povinnosti. Všichni zaměstnanci společnosti Commutatus jsou proškoleni o standardech ochrany dat/soukromí. Veškerý kód, který je nasazen na server, je možný pouze oprávněným personálem.
3.3.2 Interkom
Jako zpracovatel údajů jednající naším jménem Intercom analyzuje vaše používání našich webových stránek a/nebo produktu a sleduje náš vztah prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, abychom vám mohli zlepšit naše služby, pokud před shromažďováním informací prostřednictvím souborů cookie získáme váš souhlas. uložené ve vašem koncovém zařízení a informace získané z vašeho koncového zařízení. Můžeme také používat Intercom jako médium pro komunikaci, buď prostřednictvím e-mailu, nebo prostřednictvím zpráv v rámci našich produktů. V rámci našich servisních smluv a za předpokladu výše uvedené kvalifikace pro získání vašeho souhlasu shromažďuje Intercom veřejně dostupné kontaktní a sociální informace, které se vás týkají, jako je vaše e-mailová adresa, pohlaví, společnost, pracovní pozice, fotografie, adresy URL webových stránek, sociální sítě. a fyzické adresy, aby se zlepšila vaše uživatelská zkušenost.
3.3.3Hubspot
Platformu Hubspot využíváme k tomu, abychom měli seznam našich stakeholderů a jejich hlavní informace / předchozí komunikaci s nimi, abychom byli schopni udržet rozdělení vnitřního trhu subjektů v rámci jednotek.

3.4 Bezpečnost a soulad se zákonem
AIESEC zveřejňuje vaše poskytování informací soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo státním orgánům nebo oprávněným třetím stranám, pokud a v rozsahu, v jakém to od nás vyžaduje zákon nebo pokud je takové zveřejnění přiměřeně nutné: (i) k dodržení právního procesu a k reakci na nároky uplatněno vůči AIESEC, (ii) reagovat na ověřené žádosti týkající se vyšetřování trestných činů nebo údajné nebo podezřelé nezákonné činnosti nebo jakékoli jiné činnosti, která nás, vás nebo kteréhokoli jiného z našich uživatelů může vystavit právní odpovědnosti, (iii) vymáhat a spravovat naše smluvní podmínky nebo jiné smlouvy s uživateli, (iv) za účelem vyšetřování a prevence podvodů, hodnocení rizik, zákaznické podpory, vývoje produktů a ladění, nebo (v) k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti AIESEC, jejích zaměstnanců , její členové nebo veřejnost.
Pokusíme se uživatele o těchto požadavcích informovat, pokud: (i) poskytování oznámení není zakázáno samotným právním procesem, soudním příkazem, který obdržíme, nebo platným zákonem, nebo (ii) se domníváme, že poskytnutí oznámení by bylo marné, neúčinné, vytvářet riziko zranění nebo ublížení na zdraví jednotlivci nebo skupině nebo vytvářet nebo zvyšovat riziko podvodu na majetku AIESEC, jejích Uživatelích a Platformě (souhrnně „Scénáře rizik“). V případech, kdy z těchto důvodů vyhovíme zákonným žádostem bez předchozího upozornění, pokusíme se uživatele o žádosti informovat poté, co v dobré víře rozhodneme, že nám to již není ze zákona zakázáno a že se na ně nevztahují žádné rizikové scénáře.
3.5 Přidružené společnosti
Vaše informace můžeme sdílet s přidruženými společnostmi a pobočkami AIESEC v zahraničí, je-li to nezbytné k zajištění toho, aby AIESEC byla schopna poskytnout výměnné zkušenosti (jak je požadováno na základě smluvních závazků AIESEC). Vaše údaje budeme sdílet s (i) právním subjektem AIESEC v zemi, ve které sídlíte (kterou si zvolíte při vytváření účtu) nebo (ii) právním subjektem AIESEC, na kterém je založena příležitost, o kterou žádáte. Týká se to následujících zemí a území:

Afghánistán
Německo
Norsko
Albánie
Ghana
Omán


Alžírsko
Řecko
Pákistán
Argentina
Guatemala
Panama
Arménie
Hongkong
Paraguay
Austrálie
Maďarsko
Peru
Rakousko
Island
Filipíny
Ázerbajdžán
Indie
Polsko
Bahrajn
Indonésie
Portugalsko
Bangladéš
Irsko
Portoriko
Bělorusko
Itálie
Rumunsko
Belgie
Japonsko
Rusko
Benin
Jordán
Rwanda
Bolívie
Kazachstán
Rwanda
Bosna a Hercegovina
Keňa
Senegal
Brazílie
Korea
Srbsko
Bulharsko
Kuvajt
Seychely
Burkina Faso
Kyrgyzstán
Singapur
Cabo Verde
Laos
Slovensko
Kambodža
Lotyšsko
Slovinsko
Kamerun
Libanon
Jižní Afrika
Kanada
Libérie
Španělsko
Chile
Litva
Srí Lanka
Čína, pevnina
Makedonie
Švédsko
Kolumbie
Malawi
Švýcarsko
Kostarika
Malajsie
Tchaj-wan
Pobřeží slonoviny
Malta
Tádžikistán
Chorvatsko
Mauricius
Tanzanie
Česká republika
Mexiko
Thajsko
Dánsko
Moldavsko
Nizozemí
Dominikánská republika
Mongolsko
Jít
Ekvádor
Černá Hora
Tunisko
Egypt
Maroko
krocan
El Salvador
Mosambik
Uganda
Estonsko
Myanmar
Ukrajina
Etiopie
Namibie
Spojené arabské emiráty
Fidži
Nepál
Spojené království
Finsko
Nový Zéland
Spojené státy
Francie
Nikaragua
Uruguay
Gabon
Nigérie
Venezuela


Vietnam


3.6. Působící globálně
Jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie, můžeme někdy sdílet vaše informace s přidruženými společnostmi nebo pobočkami AIESEC nebo s třetími stranami. Jednotlivci chránění GDPR jsou informováni, že jejich osobní údaje mohou být přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor, kromě Kanady, USA a dalších zemí, kde se tito poskytovatelé služeb nacházejí. Rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské komise podle směrnice 95/46/ES se využívá podle článku 45 GDPR v případě předávání organizacím soukromého sektoru v Kanadě, které se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech, jakož i organizacím v Andoře, Argentina, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Ostrov Man, Japonsko, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko a Uruguay, očekává se, že Spojené království se brzy připojí k tomuto seznamu. V ostatních případech zahrnujících zpracování osobních údajů fyzických osob v EHP nebo Spojeném království podléhajících GDPR, pokud se nepoužije jedna z výjimek z článku 49 GDPR, jsou zavedena vhodná ochranná opatření v souladu s článkem 46 GDPR – jmenovitě standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.
K těmto smlouvám můžete získat přístup nebo si vyžádat jejich kopii zasláním e-mailu na adresu info@aiesec.cz
4. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou shromažďovány. Pouze tam, kde jsme ze zákona povinni, nebo pokud je to nezbytné pro obranu našich zájmů v rámci soudního řízení (např. v případě sporu), budeme osobní údaje uchovávat po delší dobu.
Konkrétněji platí pro osobní údaje následující doby uchovávání:
● Informace o účtu (tj. kontaktní údaje, věk, národnost, údaje o poloze, profesní zkušenosti): 24 měsíců po poslední aktivitě nebo dokud uživatel nesmaže svůj účet
● Profilové informace (tj. uživatelská data připojená k aplikaci): 24 měsíců po poslední aktivitě nebo dokud uživatel nesmaže svůj účet
● Údaje o uživatelském chování přihlášeného uživatele (tj. údaje o uživateli spojené s provedenou akcí): 24 měsíců po poslední aktivitě nebo dokud uživatel nesmaže svůj účet
● Agregovaná data nebo přihlášený uživatel: 24 měsíců po sběru
● Upozornění přihlášeného uživatele: 24 měsíců po poslední aktivitě nebo do doby, než uživatel smaže svůj účet
● Platební údaje: 13 měsíců od příslušné platební transakce (vyjma čísla CSV, které se po provedení platební transakce smaže), upozorňujeme, že účetní údaje; účetní údaje však mohou být uchovávány po požadovanou dobu podle kanadského práva.
● Kopie vašeho pasu: 24 měsíců po poslední aktivitě nebo dokud uživatel nesmaže svůj účet
● Komunikační údaje: 24 měsíců po poslední aktivitě nebo dokud uživatel nesmaže svůj účet
● Smluvní údaje: Neaktivní databáze 24 měsíců po poslední aktivitě nebo do doby, než uživatel smaže svůj účet nebo neprovede žádnou neuhrazenou platbu (podle toho, co nastane později); po uplynutí této doby budeme tyto informace archivovat pro účely jejich použití, pokud je budeme potřebovat k uplatnění našich zákonných práv u správního nebo soudního orgánu, a budeme je uchovávat nejdéle mezi uplynutím příslušné promlčecí doby nebo dnem konečného je učiněno rozhodnutí, které nepodléhá žádnému opravnému prostředku.5. Vaše práva

5.1 Přístup a aktualizace
Informace ve svém účtu AIESEC můžete zkontrolovat, aktualizovat nebo smazat tak, že se přihlásíte ke svému účtu AIESEC a zkontrolujete nastavení a profil svého účtu.
5.2 Zrušení účtu
Svůj účet můžete kdykoli zrušit na našem webu v sekci Předvolby profilu. Upozorňujeme, že informace, které jste sdíleli s ostatními (jako jsou recenze nebo příspěvky na fóru), mohou být i nadále veřejně viditelné po dobu až 2 let (po poslední aktivitě nebo dokud nesmažete svůj účet) na platformě AIESEC ve spojení s vaším křestním jménem.
Jakmile je váš účet zrušen, odstraníme veškeré osobní údaje připojené k vašemu uživatelskému účtu (jako jsou mimo jiné kontaktní údaje). Místo toho všem našim klíčovým zainteresovaným stranám zobrazíme anonymní identifikátory. Všechny důležité obchodní informace, jako jsou statistické údaje spojené s aplikacemi, které jste případně vytvořili na platformě, budou uchovávány takovým anonymním způsobem.
5.3 Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?
Podle GDPR mají subjekty údajů právo:
- informace o jejich osobních údajích a přístup k nim;
- opravit své osobní údaje;
- výmaz jejich osobních údajů („právo být zapomenut“) za omezených okolností;
- omezení zpracování jejich osobních údajů za omezených okolností;
- vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněných zájmů, pokud neexistují přesvědčivé důvody pro pokračování v takovém zpracování (včetně práva vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu);
- přijímat jejich osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a (nechat) předávat (předat) vaše osobní údaje jiné organizaci.
Přestože jsme podle GDPR povinni tato práva udělovat pouze fyzickým osobám v Evropském hospodářském prostoru a Spojeném království a pouze v souvislosti se zpracovatelskými činnostmi souvisejícími s nabídkou zboží nebo služeb těmto osobám nebo sledováním jejich chování, jsme se všemi našimi zákazníky chceme zacházet stejně.

Můžete si vyžádat své osobní údaje, které máme na platformě, ve svých předvolbách profilu v části Stáhnout osobní údaje. Kopii osobních údajů, které máme k dispozici, vám poskytneme co nejdříve a na vaši žádost odpovíme do jednoho měsíce; tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí.
Požadavky v této sekci směřujte na info@aiesec.cz. AIESEC vyřídí výše uvedené žádosti ve lhůtě 3 měsíců.
Konečně máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností AIESEC.
6. Bezpečnost
Neustále zavádíme a aktualizujeme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření, abychom pomohli chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením nebo pozměněním. Internet však není 100% bezpečné prostředí, takže nemůžeme zaručit bezpečnost přenosu nebo ukládání vašich informací.
Konkrétně jsme přijali následující opatření:
Autentizační systém prostřednictvím samostatného autentizačního serveru a databáze je odpojen od zbývajícího webového serveru a databáze
Školení důvěrnosti
Nasazení nového kódu do systému je možné pouze oprávněným personálem Commutatus
Servery a databáze jsou na virtuálním privátním cloudu tlat omezuje přístup pouze na uživatele, kteří mají přístup ke cloudu pomocí soukromých klíčů.
Pro případ ohrožení soukromého klíče je zaveden pohotovostní plán.
Ukládání přístupových protokolů k databázím, API a autentizaci po dobu až 7 dnů.
Monitorovací systémy umožňují rutinní manuální kontroly.
Pravidelné zálohování databáze.
OwnCloud používáme k zabezpečení našich hlavních právních dokumentů, ke kterým mohou mít přístup právě přidání uživatelé
Dále se snažíme zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. S ohledem na to vás laskavě žádáme, abyste nás informovali o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů (jako je změna vašich kontaktních údajů).
7. Používání souborů cookie
AIESEC používá „cookies“ ve spojení s platformou k získávání informací. Cookie je malý datový soubor, který se přenáší do vašeho zařízení (např. telefonu nebo počítače) pro účely uchovávání záznamů. Soubor cookie by například mohl platformě umožnit rozpoznat váš prohlížeč, zatímco jiný může ukládat vaše preference a další informace.
Na platformě se používají dva typy souborů cookie, a to „trvalé soubory cookie“ a „soubory cookie relace“. Soubory cookie relace obvykle vyprší, když zavřete prohlížeč, zatímco trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení i po zavření prohlížeče a lze je znovu použít při příštím přístupu na platformu.
Váš prohlížeč vám může umožnit nastavit, jak nakládá se soubory cookie, například odmítnout všechny soubory cookie nebo vás vyzve, abyste se rozhodli, zda každý soubor cookie přijmout. Vezměte prosím na vědomí, že některé části platformy nemusí bez souborů cookie fungovat tak, jak bylo zamýšleno, nebo nemusí fungovat vůbec.
Zakázání souborů cookie
Výkonové a/nebo marketingové cookies můžete zakázat pomocí ovládacího panelu Cookies. Případně můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby odmítal konkrétní soubory cookie, a to tak, že navštívíte část Nápověda na panelu nástrojů vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, vezměte prosím na vědomí, že se možná nebudete moci přihlásit, přizpůsobit nebo používat některé interaktivní funkce platformy.
Jiné technologie
Používáme také další technologie s podobnou funkčností jako soubory cookie na platformě, jako jsou webové majáky a sledovací adresy URL k získání údajů protokolu o uživatelích, pokud to není nezbytně nutné pro provoz našich webových stránek, před shromažďováním informací prostřednictvím souborů cookie získáme váš souhlas. uložené ve vašem koncovém zařízení a informace získané z vašeho koncového zařízení. V našich zprávách pro vás používáme také webové majáky a sledovací adresy URL, abychom zjistili, zda jste otevřeli určitou zprávu nebo přistoupili k určitému odkazu, s výhradou stejné kvalifikace.
7.1 Soubory cookie AIESEC


Nezbytně nutné cookies. Používáme soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k provozu našich webových stránek bez vašeho výslovného souhlasu, včetně:
soubory cookie zadávané uživatelem (id relace), jako jsou soubory cookie první strany pro sledování vstupu uživatele při vyplňování online formulářů, nákupních košíků atd., po dobu trvání relace nebo trvalé soubory cookie omezené na několik hodin v některých případech ;
ověřovací soubory cookie k identifikaci uživatele, jakmile se přihlásí, po dobu trvání relace;
cookie zabezpečení zaměřené na uživatele, používané k detekci zneužití autentizace, po omezenou trvalou dobu;
soubory cookie přehrávače multimediálního obsahu, používané k ukládání technických dat k přehrávání video nebo audio obsahu, po dobu trvání relace;
soubory cookie pro vyrovnávání zatížení po dobu trvání relace;
cookies pro přizpůsobení uživatelského rozhraní, jako jsou předvolby jazyka nebo písma, po dobu trvání relace (nebo o něco déle);
soubory cookie pro sdílení obsahu zásuvných modulů pro sociální sítě třetích stran pro přihlášené členy sociální sítě.
Marketing. Tyto soubory cookie nám pomáhají rozhodnout, které produkty, služby a nabídky pro vás mohou být relevantní. Tyto údaje můžeme použít k přizpůsobení reklam, které vidíte na našich vlastních a jiných webech a aplikacích.
Analytická. Tyto soubory cookie nám říkají, jak uživatelé používají naše webové stránky. Tyto údaje studujeme a profilujeme, abychom nám pomohli zlepšit naše produkty a výkon.
7.2 Soubory cookie třetích stran [V případě potřeby můžete následující text upravit podle své platformy-webové stránky].
Můžeme také povolit našim obchodním partnerům umisťovat soubory cookie do vašeho zařízení. Například používáme Google Analytics pro webovou analýzu, takže Google může také nastavit soubory cookie na vašem zařízení. Jak je dále vysvětleno níže, třetí strany mohou také umístit soubory cookie do vašeho zařízení pro reklamní účely, pokud k tomuto účelu získají váš souhlas.
Soubory cookie našich partnerů jsou určeny k získání informací, které jim pomohou poskytovat služby společnosti AIESEC. Například třetí strany, které zaměstnáváme, aby nám poskytovali služby, mohou sledovat vaše chování na naší platformě, abychom vám mohli nabízet a inzerovat nabídky nebo služby AIESEC na platformě a na webových stránkách třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že i když se rozhodnete nedostávat cílenou reklamu, můžete stále dostávat reklamu na Platformě nebo o Platformě – jen nebude přizpůsobena vašim zájmům.
Google AdWords
Používáme online inzerci Google AdWords a Google AdWords sleduje sledování konverzí. Google Conversion Tracking je analytická služba vyd. Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Když kliknete na reklamu poskytovanou Googlem, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztratí platnost po 30 dnech. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie nevypršela, Google a my rozpoznáme, že jste klikli na reklamu a přeposlali ji na tuto stránku.
Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci mohou vidět celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na značku pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, které umožňují osobní identifikaci Uživatelů.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/
Google Analytics
Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o tom, jak Google Analytics shromažďuje a zpracovává informace a jak můžete ovládat informace odesílané společnosti Google, naleznete na webu společnosti Google „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“ na adrese www.google. com/policies/privacy/partners/.
Inspektlet
Pověřili jsme společnost Inspectlet, aby analyzovala uživatelské chování návštěvníků této webové stránky a poskytla informace z výzkumu, jejichž cílem je zlepšit zákaznickou zkušenost. Standardní používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií společnosti Inspectlet jí může umožnit přístup k osobním informacím (vaše IP adresa s neviditelnými posledními dvěma oktety vaší IP adresy) návštěvníků této webové stránky.
Adyen
V souvislosti se zpracováním plateb ukládáme soubory cookie a osobní údaje mohou být předány poskytovatelům platebních bran a/nebo poskytovatelům platebních služeb.
Interkom
Soubory cookie shromážděné Intercomem na našich webových stránkách naleznete v 3.2.2.

7.3 Partneři třetích stran a integrace
Platforma AIESEC obsahuje odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, jako jsou integrace třetích stran, co-brandové služby nebo značkové služby třetích stran („partneři třetích stran“). AIESEC nevlastní ani neřídí tyto partnery třetích stran a když s nimi komunikujete, můžete poskytovat informace přímo partnerovi třetí strany, AIESEC nebo oběma. Tito partneři třetích stran budou mít své vlastní zásady týkající se shromažďování, používání a zveřejňování informací. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů ostatních webových stránek, které navštěvujete.
Google Maps/Earth
Části platformy AIESEC využívají služby Google Maps/Earth, včetně rozhraní Google Maps API. Používání Map Google/Earth podléhá Dodatečným podmínkám používání Map Google/Earth a Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google.
GetResponse
Používáme e-mailovou marketingovou službu „GetResponse“ od společnosti GetResponse Sp. Z.o., Arkonska 6 / A3, 80-387 Gdaňsk (Gdaňsk), Polsko. Pokud na našem webu využijete nabídku, která vyžaduje zadání vaší e-mailové adresy, může být uložena na serverech GetResponse. GetResponse nám poskytuje přístup k těmto údajům. Používáme to k tomu, abychom vás informovali o naší práci, budoucích událostech a informacích o našich produktech a inovacích na webových stránkách. Vždy se můžete bránit proti použití vašich dat pro GetResponse aktivací odkazu na odhlášení na konci e-mailů GetResponse. Další informace o soukromí a ochraně vašeho soukromí naleznete na
www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html a
www.getresponse.de/permission-seal?lang=en.
Formuláře Google
Formuláře Google používáme k vytváření a provádění zákaznických průzkumů a uživatelských průzkumů ke zlepšení našich služeb. Údaje shromážděné pomocí formuláře Google Forms budou pro nás uloženy v cloudu Google „Disk Google“. Shromažďujeme také data a soubory, které můžete nahrát prostřednictvím jiných formulářů, které jsou také uloženy na Disku Google. Další informace o datech Formulářů Google a Disku Google
zpracování, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ Podrobnější pokyny, jak spravovat svá vlastní data související s produkty Google, naleznete na https://www.dataliberation.org/ Google.
7.4 Funkce sociálního sdílení
Platforma AIESEC nabízí funkce pro sdílení na sociálních sítích a další integrované nástroje (jako je tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku), které vám umožňují sdílet akce, které na našich stránkách provádíte, s jinými médii a naopak. Použití takových funkcí umožňuje sdílení informací s vašimi přáteli nebo veřejností v závislosti na nastavení, které vytvoříte u subjektu, který poskytuje funkci sdílení na sociálních sítích.

Facebook
Facebook umístí prostřednictvím platformy soubor cookie, který umožňuje Facebooku získat souhrnné neosobní informace za účelem optimalizace jejich služeb. Pokud například reklama na mobilní aplikaci AIESEC na Facebooku a následně nainstaluje aplikaci, tento soubor cookie informuje Facebook, že Uživatel (který není osobně identifikován) si po kliknutí na reklamu nainstaloval aplikaci. Tento soubor cookie může také informovat Facebook, že uživatel používá aplikaci, aniž by identifikoval konkrétní akce, které uživatel v aplikaci provedl
Instagram
Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce poskytuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje Instagramu spojit návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nám není znám obsah předávaných údajů ani jejich použití Instagramem. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/
LinkedIn
Naše webové stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek, které obsahují LinkedIn, LinkedIn se připojí k serverům LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše internetové stránky se svou IP adresou. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití LinkedInem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Cvrlikání
Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich stránkách. Tyto funkce nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Tyto údaje jsou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovateli stránek nám není znám obsah přenášených dat ani jejich použití Twitterem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy.
Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.
Youtube
Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube společnosti Google. Stránky provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek s podporou YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Server Youtube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube mapovat vaše chování při surfování přímo do vašeho osobního profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. Další informace o tom, jak nakládat s údaji uživatelů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie
AIESEC si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie kdykoli upravit v souladu s tímto ustanovením. Pokud provedeme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie, zveřejníme revidované Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie na platformě AIESEC a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.
Kontakt
Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie nebo postupů společnosti AIESEC nakládání s informacemi, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie. Můžete také poslat e-mail na info@aiesec.cz. Odpověď očekávejte do 1 měsíce poté, co jsme obdrželi váš dopis nebo e-mail.
© AIESEC 2024
AIESEC je nevládní nezisková organizace, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), je přidružena k DPI OSN, je členem ICMYO a uznává ji UNESCO. AIESEC Česká republika je registrována jako nezisková organizace, s identifikačním číslem 61379166 a se sídlem Praha - Chodov, Hráského 1910/11.