O nás

Zajímá tě co a kdo je AIESEC, proč ta divná zkratka, k čemu slouží AIESEC a nebo například jak dlouho existuje? Odpovědi na mnohé otázky nalezneš právě na této stránce.

O AIESEC

AIESEC je celosvětová platforma pro mladé lidi k objevení a rozvíjení jejich leadershipu. Jsme nepolitická, nezávislá, not-for-profit organizace, vedená mladými lidmi, kteří se zajímají o světové problémy, leadership a management. AIESEC nediskriminuje na základě barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, náboženství nebo sociálního původu.
Od doby co jsme byli založeni, se do naší organizace zapojilo více než 1,000,000 mladých lidí, kteří se díky AIESEC mohli podílet na smysluplných projektech, získat tak praktické zkušenosti a pracovat na svém seberozvoji.

Náš tým

Mezinárodní tým, který se stará o chod AIESEC v České republice se skládá z následujících členů.
Prezidentka
Michaela Hrušková
michaela.hruskova@aiesec.cz
+420 737 949 501
Finance & legalita a rozvoj spoluprací
Petra Žáková
petra.zakova@aiesec.cz
+420 604 940 661
Lidské zdroje
Nuray Nazacfare
nuray.nacazafre@aiesec.cz
+420 602 329 720
Spolupráce, vztahy s partnery
a veřejností
Tomáš Kovář
tomas.kovar@aiesec.cz
+420 732 377 713
Dobrovolnické stáže
Andrea Nováková
andrea.novakova@aiesec.cz
+420 732 204 887
Pracovní stáže a národní projekty
Ondřej Mařík
ondrej.marik@aiesec.cz
+420 734 165 763
Rozvoj organizace
Alice Školoudíková
alice.skoloudikova@aiesec.cz
+420 737 878 463

Naše pobočky

V rámci České republiky nyní působíme na pěti pobočkách. Neváhejte kontaktovat přímo naše manažery poboček. 
Brno
Eliška Klacková
brno@aiesec.cz
+420 773 982 712
ČZU Praha
Ilona Spiridonova
czupraha@aiesec.cz
+420 603 498 441
Olomouc
Jirušová Veronika 
olomouc@aiesec.cz
+420 605 563 981
Plzeň
Pavlína Bauerová
plzen@aiesec.cz
+420 606 979 540
VŠE Praha
Swanenberg Thomas
praha@aiesec.cz
+420 608 699 078
© AIESEC 2023
AIESEC je nevládní nezisková organizace, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), je přidružena k DPI OSN, je členem ICMYO a uznává ji UNESCO. AIESEC Česká republika je registrována jako nezisková organizace, s identifikačním číslem 61379166 a se sídlem Praha - Chodov, Hráského 1910/11.