Použití Cookies

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Become a volunteer

Tato stránka používá v souladu se zákony a nařízeními soubory cookies – malé textové soubory umístěné do vašeho zařízení s cílem zajistit kvalitnější uživatelskou zkušenost. Obecně tyto soubory slouží k zachování uživatelských předvoleb a poskytují anonymizovaná data pro webovou analytiku prostřednictvím nástrojů třetích stran (Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook…). S cookies soubory se setkáte napříč digitálním světem a obecně slouží k zkvalitnění vaší zkušenosti (např. předvolby nemusíte zadávat opakovaně). Cookies nepředstavují nebezpečí, ale lze je vnímat v kontextu ochrany soukromí. Nelze je použít ke zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Implementace politiky cookies

Cookies používané na tomto webu jsou v režimu Opt-in. Návštěvník webu (v tomto smyslu prohlížeč uživatele) je při první návštěvě upozorněn na problematiku cookies v liště v horní části stránek, je informován o smyslu používání cookies a zároveň je odkázán na detail těchto zásad, kde se může dozvědět více. Dokud uživatel neprojeví souhlas (klik na tlačítko „Povolit cookies“) nejsou bez jeho souhlasu ukládány žádné 1st party cookies ani využíváno služeb třetích stran, které prokazatelně cookies používají.

Cookies používáme s následujícím účelem:

  • Funkční cookies – tyto cookies poskytují funkce, které zpohodlňují práci s webovou stránkou a naše služby. Poskytují zároveň personalizované možnosti, funkce a služby. Slouží například k zapamatování pole formuláře, barevných preferencí či velikosti textu.
  • Analytické cookies – tyto nám pomáhají vyhodnocovat používání a výkon našich stránek a služeb
  • Reklamní cookies – tyto cookies slouží k doručení reklam, které jsou relevantní vašim zájmům a zvyklostem. Zároveň, jsou používány k omezení počtu zobrazení dané reklamy. Tyto cookies jsou spravovány reklamními sítěmi a poskytovateli reklam. Pamatují si, jaké stránky jste navštívili a ty dále sdílí s inzerenty na těchto sítích. Často jsou reklamní cookies propojeny s funkcionalitou stránek..

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

  • Google Analytics pro účel získání statistických informací. Expirace dle nastavení prohlížeče uživatele, popř. do odstranění
  • Google Adwords pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, Inc., opětovné cílení reklamy (retargeting). Expirace po době 26 měsíců, popř. do odstranění.
  • Facebook Pixel pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting). Expirace po době 12 měsíců, popř. do odstranění.

Odvolám souhlas s použitím cookies

Pokud chce uživatel změnit souhlas s použitím cookies, či si není jistý zda souhlas v minulosti udělil či nikoliv, může provést vymazání historie svého prohlížeče. Následně ho web znovu upozorní na problematiku cookies viz výše. Pro tento postup je uživatel nucen kontaktovat výrobce svého prohlížeče či využít příslušnou nápovědu. Naše společnost neposkytuje v tomto směru žádnou podporu neboť nejsme výrobce, majitelem ani distributorem uživatelova prohlížeče.

Se soubory cookies úzce souvisí zásady zpracování osobních údajů.

© AIESEC 2024
AIESEC je nevládní nezisková organizace, která má poradní status při Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), je přidružena k DPI OSN, je členem ICMYO a uznává ji UNESCO. AIESEC Česká republika je registrována jako nezisková organizace, s identifikačním číslem 61379166 a se sídlem Praha - Chodov, Hráského 1910/11.